End User Software License Agreement

1. Formål

Denne lisensavtalen for sluttbruker av programvare (heretter "avtalen") styrer din installasjon og bruk av programvare for bildetjenester levert av Ifolor Oy (heretter "Programvare"). Alle bestillinger og andre forretningstransaksjoner er underlagt Ifolor Generelle vilkår for bruk i henhold til gjeldende versjon.

Ifolor Oy eier Programvaren og gir deg rett til å bruke Programvaren utelukkende for å gjøre online bestillinger hos Ifolor Oy (heretter "Lisens"). Lisensen er ikke-eksklusiv og kun for privat, ikke-kommersiell bruk.

Ved å klikke på "Jeg godtar" -knappen og/eller ved å installere og bruke Programvaren, bekrefter du at du godtar denne Avtalen og Ifolor Oys Generelle Servicevilkår. Hvis du ikke godtar denne Avtalen, vil Lisensen ikke være i kraft, og du har ikke lenger rett til å bruke Programvaren.

2. Lisens og bruksvilkår

  • Programvaran och samtliga därtill anknutna patent, upphovsrättigheter, varumärken, know-how och vidareutvecklingar ägs med ensamrätt av Ifolor Oy och är skyddade enligt tillämplig lagstiftning. I enlighet med detta skall all användning av Programvaran, som inte uttryckligen tillåts av detta Avtal, vara strängt förbjuden. Du har inte rätt att modifiera, bakåtkompilera, förbättra, avkoda, demontera, distribuera, sälja, låna eller hyra ut Programvaran eller utnyttja Programvaran för kommersiella ändamål.
  • Ifolor Oy gir deg en tilbakekallelig, ikke-eksklusiv lisens for å bruke Programvaren i samsvar med denne Avtalen. Den lisensierte lisensen gjelder bare for å gjøre bestillinger fra Ifolor Oy og for overføring av digitale bildefiler fra datamaskinen din og behandling av dem.
  • Programvaren leveres "i sin nåværende tilstand" for enkelhets skyld og som en tjeneste uten forpliktelser. Ifolor Oy garanterer ikke at programvaren oppfyller alle dine krav eller forventninger, eller at programvaren fungerer feilfritt eller uten avbrudd.
  • I henhold til obligatorisk lovgivning skal Ifolor Oy ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert tap av fortjeneste, ikke-kontanter eller indirekte skader av noe slag som tapte eller ødelagte data, avbrudd av planlegging eller tredjeparts krav) påløpt i forbindelse med installasjon eller bruk eller manglende evne til å bruke Programvaren, uansett om installasjonen eller bruken har skjedd.
  • Du er ene og alene ansvarlig for de digitale bildefilene du overfører ved hjelp av Programvaren. Du garanterer at verken Ifolor Oy eller noen av sine ansatte eller entreprenører skal holdes ansvarlig for ulovlig innhold, og at du vil erstatte disse personene fullt ut for skaden som følge av manglende overholdelse av denne forpliktelsen.
  • Ifolor Oy forbeholder seg retten til å endre denne avtalen når som helst eller legge til den. Ifolor Oy forplikter seg til å varsle deg om slik endring eller tillegg. Ved fortsatt bruk av Programvaren, godtar du at slik endring eller slik utvidelse binder deg. Ellers vil lisensen avsluttes, og du vil ikke lenger ha rett til å bruke Programvaren.
  • Denne avtalen og alle krav knyttet til denne avtalen er underlagt finsk lov.

    Kerava, september 2014